Duszpasterze

Ks. Piotr ZIELEZIŃSKIProboszcz od 25. 03. 2022 r.

Ks. Grzegorz MALINOWSKIWikary od 27. 08. 2023 r.

Ks. Antoni KONKELSenior